Termeni si conditii de utilizare

Mai jos sunt prezentaţi termenii si condiţiile de utilizare a site-ului MovieMag.ro.

Termeni generali

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.moviemag.ro (denumite în continuare “Termeni şi Condiţii”) stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul moviemag.ro (denumit în continuare “Site” şi/sau “MovieMag”) ori poate utiliza în orice mod serviciul MovieMag oferit prin intermediul Site-ului (denumit în continuare “Serviciului MovieMag”), şi are valoarea unei convenţii încheiate între ROLLYMEDIA S.R.L. (denumită în continuare “RollyMedia”), în calitatea sa de proprietar şi administrator al Site-ului şi de furnizor al Serviciului MovieMag , şi orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul MovieMag (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau utilizarea Serviciului MovieMag , precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

Materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-ului

Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) apartin RollyMedia si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al RollyMedia. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii:

este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informatiilor preluate este obligatorie, sub urmatoarea forma: (Sursa: MovieMag – www.moviemag.ro) sunt permise link-urile catre Site, iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link sau in finalul articolului, dupa cum urmeaza: “Informatii furnizate prin amabilitatea MovieMag”. RollyMedia isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute prin e-mail la adresa [email protected]

Orice persoane care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in nici un mod raspunderea RollyMedia, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Limitarea raspunderii

RollyMedia nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe Site, pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii Site-ului. RollyMedia va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

Cu toate acestea, RollyMedia nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de Utilizatori. In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere pe RollyMedia pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului.

Pentru caz de forta majora, RollyMedia si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, este exonerata total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al RollyMedia, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure pe RollyMedia si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciului MovieMag sau orice alt aspect relationat Serviciului MovieMag.

Modificarea Termenilor si Conditiilor

RollyMedia are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de site sau de Serviciul MovieMag ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciului MovieMag.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului si ale RollyMedia, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Arad.